آپارتمان‌های تهران سبز می‌شوند

طرح «کاشت مشارکتی و نگهداشت گل و گیاه در زندگی آپارتمانی و محیط همسایگی» از هفته جاری در سطح محلات و مجتمع‌های آپارتمانی مناطق ۲۲ گانه تهران اجرا می‌شود.

طرح «کاشت مشارکتی و نگهداشت گل و گیاه در زندگی آپارتمانی و محیط همسایگی» از هفته جاری در سطح محلات و مجتمع‌های آپارتمانی مناطق ۲۲ گانه تهران اجرا می‌شود.