آمار مبتلایان به کرونای انگلیسی در یزد به ۵۳ نفر رسید

یزدـ آمار مبتلایان به کرونای جهش یافته موسوم به کرونای انگلیسی در یزد به ۵۳ نفر رسیده است.

یزدـ آمار مبتلایان به کرونای جهش یافته موسوم به کرونای انگلیسی در یزد به ۵۳ نفر رسیده است.