آلودگی هوا در ریگان ۳ برابر حد مجاز/ ۱۲۰روستا در محاصر گرد و غبار

ریگان – فرماندار ریگان شاخص آلودگی در این شهرستان را سه برابر حد مجاز اعلام کرد و گفت: شرایط کنونی ریگان بسیار خطرناک است.

ریگان – فرماندار ریگان شاخص آلودگی در این شهرستان را سه برابر حد مجاز اعلام کرد و گفت: شرایط کنونی ریگان بسیار خطرناک است.