آلودگی هوای کرج در وضعیت قرمز

کرج – مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز گفت: هوای کرج در وضعیت ناسالم و حالت اضطرار قرار دارد.

کرج – مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز گفت: هوای کرج در وضعیت ناسالم و حالت اضطرار قرار دارد.