آزمایش ناموفق موشک جدید بالستیک آمریکا در کالیفرنیا

نیروی هوایی آمریکا از پرتاب آزمایشی موشک جدید بالستیک قاره پیما این کشور خبر داده و اعلام کرد این موشک پیش از پرتاب، به زمین اصابت کرده است.

نیروی هوایی آمریکا از پرتاب آزمایشی موشک جدید بالستیک قاره پیما این کشور خبر داده و اعلام کرد این موشک پیش از پرتاب، به زمین اصابت کرده است.