آخرین وضعیت بابک زنجانی از زبان سخنگوی دستگاه قضا

آخرین وضعیت بابک زنجانی از زبان سخنگوی دستگاه قضا سخنگوی قوه قضاییه: ادعای خروج بابک زنجانی صحت ندارد و تعجب می‌کنیم که برخی از مسئولان چنین ادعاهایی را مطرح می‌کنند.
دریافت ۱۵ MB

آخرین وضعیت بابک زنجانی از زبان سخنگوی دستگاه قضا

 آخرین وضعیت بابک زنجانی از زبان سخنگوی دستگاه قضا

سخنگوی قوه قضاییه: ادعای خروج بابک زنجانی صحت ندارد و تعجب می‌کنیم که برخی از مسئولان چنین ادعاهایی را مطرح می‌کنند.

دریافت ۱۵ MB