نقش کارشناسان تغذیه بیمارستان ها در کنترل بیماری کرونا

نقش کارشناسان تغذیه بیمارستان ها در کنترل بیماری کرونا مسئول تغذیه بیمارستان بهارلو، بر اهمیت نقش کارشناسان تغذیه در دوران پاندمی کرونا تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سمانه محسن آبادی مسئول تغذیه ب..

نقش کارشناسان تغذیه بیمارستان ها در کنترل بیماری کرونا

مسئول تغذیه بیمارستان بهارلو، بر اهمیت نقش کارشناسان تغذیه در دوران پاندمی کرونا تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سمانه محسن آبادی مسئول تغذیه بیمارستان بهارلو گفت: در دوران پاندمی کرونا وظیفه کارشناسان تغذیه در حیطه‌های کنترل و پیشگیری از شیوع بیماری کرونا با رعایت تمامی موارد بهداشتی و ارائه خدمات غذایی به بهترین شکل انجام شد.

کارشناس ارشد تغذیه افزود: با توجه به پاندمی کرونا، وظیفه ما کارشناسان تغذیه در حیطه‌های کنترل و پیشگیری از شیوع بیماری با رعایت تمام موارد بهداشتی و کسب تجربیات و به روز رسانی اطلاعات در زمینه مشاوره تغذیه بیماران و همچنین ارائه خدمات غذایی به بهترین شکل در این دوران سنگین‌تر از قبل شد.

وی گفت: با توجه به تجربیات فعلی و فشار کاری جسمی و روانی همکاران بنده و اهمیت خدمات و امور تغذیه در بیمارستان‌ها، مهم‌ترین موضوع جذب نیروی تغذیه و بعد از آن نیز ایجاد انگیزه و نشاط کاری برای همکاران است.

مسئول تغذیه بیمارستان بهارلو افزود: همچنین، آنچه می‌بایست بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، بازسازی و تجهیز فضای آشپزخانه بیمارستان‌ها است.